Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie Uchwały Nr 59 Senatu ZUT z dnia 29.06.2009 r., Zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 15 września 2016 r. powołana została Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. nadzw. ZUT – Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia, przewodniczący
  • dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. nadzw. ZUT
  • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. nadzw. ZUT
  • dr inż. Bogdan Broel-Plater
  • dr inż. Piotr Lech
  • dr inż. Grzegorz Psuj, pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • mgr inż. Diana Olejnik, przedstawiciel samorządu doktorantów
  • Piotr Andrusieczko, przedstawiciel samorządu studentów

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • wdrażanie na Wydziale Elektrycznym Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjętego uchwałą nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009 r., zgodnie  z Zarządzeniem Nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r.
  • przygotowanie, we współpracy z koordynatorem prac Wydziałowych Komisji programowych, oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia (po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów); ocena ta jest przedkładana przez dziekana Radzie Wydziału, na koniec roku akademickiego.