Spotkanie projektu PlasTEP

16 marca Wydział Elektryczny był gospodarzem spotkania projektowego w ramach realizowanego projektu „Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in BSR”. W spotkaniu udział wzięło 25 uczestników, w tym z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy oraz Łotwy. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego, dr hab. inż. Stefan Domek. Tematyka spotkania obejmowała metodologię[…] Czytaj dalej

IX Sympozjum Niepewność Pomiarów

W dniach 15 – 19 lutego w Świnoujściu odbyło się IX Sympozjum Niepewność Pomiarów, zorganizowane przez Zakład Metrologii Katedry Sterowania i Pomiarów Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podczas otwarcia Sympozjum uczestników powitał prodziekan Wydziału Elektrycznego ZUT, prof. Ryszard Pałka, a wiceprezes Głównego Urzędu Miar, Włodzimierz Popiołek, odczytał list od pani prezes GUM, Janiny[…] Czytaj dalej

Kolejny projekt europejski na Wydziale Elektrycznym

Zgodnie z porozumieniem na realizację projektu z dnia 11 stycznia 2010 roku Wydział Elektryczny ZUT przystąpił do realizacji projektu: „Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in BSR – PlasTEP” dofinansowanego w ramach programu Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Międzynarodowy projekt PlasTEP będzie realizowany przez konsorcjum 15 jednostek z 8 krajów[…] Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia dyplomów

W dniu 29 stycznia 2010 r. w zabytkowej Sali Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie absolwenci Wydziału Elektrycznego, w obecności licznie zgromadzonych rodzin i przyjaciół, odebrali z rąk rektora i dziekana dyplomy. Wśród Gości byli również obecni partnerzy z Rady Programowo-Przemysłowej Wydziału Elektrycznego, którzy wspierają działalność badawczo-rozwojową i szkoleniową a także proces dydaktyczny, m.in.[…] Czytaj dalej

Nowe uprawnienia habilitacyjne dla Wydziału

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 25 stycznia 2010 r. Wydziałowi Elektrycznemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Tym samym Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w dwóch dyscyplinach elektrotechnika oraz[…] Czytaj dalej

Seminarium National Instruments – frekwencja dopisała…

Dnia 29.01.2010 w nowo otwartej Pracowni Systemów Sterowania w Mechatronice Katedry Automatyki Przemysłowej i Robotyki Wydziału Elektrycznego przy ulicy Sikorskiego 37 (Hala Centrum Mechatroniki ZUT w Szczecinie) odbyły się intensywne warsztaty praktyczne poświęcone wykorzystaniu LabVIEW. Miały one na celu zapoznanie początkujących użytkowników z możliwościami graficznego środowiska programowania LabVIEW, zaś w przypadku użytkowników doświadczonych – rozwinięcie[…] Czytaj dalej