Zaproszenie na Seminarium Komisji Cybernetyki Technicznej PAN O/Poznań

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Seminarium Komisji Cybernetyki Technicznej PAN, Oddział Poznań pt. WSPÓŁCZESNE METODY STEROWANIA NIELINIOWYMI UKŁADAMI DYNAMICZNYMI. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 roku , w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 37, w godzinach 10.00 – 13.50.

Wizyty uczniów szkół ponadgimnazjalnych

7 kwietnia br. Wydział Elektryczny gościł uczniów Technikum Łączności w Szczecinie. Młodzież przywitał Dziekan – dr hab. inż. Stefan Domek, prof. ZUT. Następnie dr inż. Krzysztof Okarma, Prodziekan ds. Studenckich, przedstawił ofertę dydaktyczną i omówił korzyści płynące ze studiowania na naszym Wydziale. W drugiej części spotkania, uczniowie zwiedzili laboratoria Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej,[…] Czytaj dalej

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Zenkera p.t „Wpływ struktury oleju i papieru na relaksację dielektryczną kanałów olejowych transformatorów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Promotor: dr hab. inż.[…] Czytaj dalej

Stypendia zamawiane

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych Wydział stara się o uzyskanie finansowania tzw. kierunków zamawianych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.2. Projekt zatytułowany „Inżynier jutra – uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego celem wzrostu jakości kształcenia na kierunkach Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka oraz Mechatronika prowadzonych przez ZUT w Szczecinie” (wnioskowana[…] Czytaj dalej

Wizyta w FSU Volkswagen

23.03.2011r. studenci III roku studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka odbyli wycieczkę autokarową do Fabryki Samochodów Użytkowych Volkswagen w Poznaniu. Studenci mieli rzadką okazję prześledzenia całego procesu powstawania produkowanego tam Volkswagena Caddy. Wycieczka zorganizowana jest w ramach prowadzonego na Wydziale Elektrycznym projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają  na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Szrota pt.  „Ocena zawilgocenia transformatorów energetycznych z niejednorodną lub zestarzaną izolacją papierowo-olejową, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Promotor: dr hab. inż.[…] Czytaj dalej