X Ogólnopolski Konkurs Młodzi Innowacyjni 2018

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie w dziedzinach automatyka, robotyka, pomiary. Zgłoszenie należy przesłać na adres konkurs@piap.pl do dnia 23 lutego 2018 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub wyróżnienia: w kategorii prac doktorskich: I nagroda – 3500 zł, II nagroda – 2500 zł w[…] Czytaj dalej

Relacja z wernisażu wystawy fotografii Tomasza Lazara pt. Fashion Philosophy

W dniu 17 stycznia 2018 r. w Galerii ZPAF na Wydziale Elektrycznym odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Tomasza Lazara pt. Fashion Philosophy. Tomasz Lazar (ur. 1985) – niezależny fotograf-artysta, członek ZPAF, laureat wielu konkursów krajowych oraz zagranicznych, w tym: World Press Photo, POY, CHIPP, Sony World Photography Award, The International Photography Awards, BZ WBK Press Photo,[…] Czytaj dalej

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów S2

Na podstawie § 5 ust.7 Regulaminu studiów wyższych ZUT w Szczecinie, w związku z uroczystością wręczenia dyplomów absolwentom z roku 2017, wyznaczone zostały w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) od 13:00 do 16:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Elektrycznego.

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim  w zakresie zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, czteroletni staż dydaktyczny[…] Czytaj dalej

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Przemysłowo-Programowej

W dniu 11 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Przemysłowo-Programowej naszego Wydziału. Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. rozpoczął spotkanie od informacji o nowej kategorii naukowej Wydziału i przedstawił mechanizmy obowiązujące podczas ewaluacji. Prodziekan dr hab. inż. Paweł Dworak omówił projekt nowej ustawy oraz najważniejsze jej założenia dotyczące współpracy z[…] Czytaj dalej