X Sympozjum Niepewność Pomiaru

W dniach 14-18 lutego odbyło się w Świnoujściu Jubileuszowe X Sympozjum Niepewność Pomiaru pod patronatem prezesa Głównego Urzędu Miar. Sympozjum zorganizował Zakład Metrologii Katedry Sterowania i Pomiarów Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie. Sympozjum zgromadziło ponad 40 uczestników, reprezentujących GUM, wyższe uczelnie techniczne, Wojskowe Centrum Metrologii MON i okręgowe urzędy miar a także inne instytucje państwowe i prywatne zajmujące się szeroko rozumianą niepewnością pomiarów.

Otwarcia jubileuszowego Sympozjum, w poniedziałek 14. lutego, dokonali: dziekan WE ZUT, prof. Stefan Domek oraz wiceprezes GUM, mgr Włodzimierz Popiołek.

W środę, 16. lutego wieczorem, pod przewodnictwem prof. Mariana Miłka z Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się sesja specjalna poświęcona jubileuszowi 70 – lecia urodzin prof. Stefana Kubisy, na którą przybyli: prof. Ryszard Kaleńczuk, prorektor ZUT, prof. Stefan Domek, prof. Ryszard Pałka, prof. Zbigniew Emirsajłow, prof. Stanisław Bańka oraz prof. Stefan Weyna z Wydziału Techniki Morskiej ZUT, a także wszyscy pracownicy Zakładu Metrologii. Profesorowie: R. Kaleńczuk i S. Domek wręczyli prof. S. Kubisie listy gratulacyjne od kierownictwa ZUT. Listy gratulacyjne wręczyli też: mgr W. Popiołek – od prezes GUM, Janiny Marii Popowskiej oraz mjr Grzegorz Zamiela z Ministerstwa Obrony Narodowej – od dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii, Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego, płk Stanisława Dąbrowskiego.