http://www.we.zut.edu.pl

Kolejna habilitacja na naszym Wydziale

W dniu 30 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Eugeniuszowi Kornatowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 7 czerwca 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw[…] Czytaj dalej

Jesteśmy podwójnie pozytywni!

Niezmiernie miło nam poinformować, że prowadzone na naszym Wydziale kierunki studiów: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. W przypadku obu kierunków, wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”. Oznacza to, że proces kształcenia realizowany na Wydziale umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Zaproszenie na immatrykulację studentów I roku studiów niestacjonarnych

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia. Uroczystość odbędzie się w dniu 5 października 2019 r. (sobota) o godz. 9:00 w sali A209 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Bezpośrednio po uroczystości odbędą się spotkania organizacyjne z Prodziekanem ds.[…] Czytaj dalej