http://www.we.zut.edu.pl

Elektroniczna i w pełni anonimowa ankieta oceny nauczyciela akademickiego

Zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Ankieta będzie aktywna w e-dziekanacie do końca kwietnia 2020 r. Wypełnienie ankiety zajmuje jedynie kilka minut. Dane wykorzystywane w systemie logowania są szyfrowane. W systemie ankietyzacji nie ma możliwości identyfikacji osoby wypełniającej ankietę. Wydział, który[…] Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W dniu 17 stycznia 2020 r. absolwenci Wydziału Elektrycznego, w obecności licznie zgromadzonych członków rodzin i przyjaciół, odebrali z rąk Prorektora ds. organizacji rozwoju dr. hab. inż. Krzysztofa Pietrusewicza, prof. ZUT oraz Dziekana dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT, dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wśród Gości obecni byli również przedstawiciele firm- partnerów[…] Czytaj dalej

Dr hab. inż. Marcin Wardach wyróżniony przez SEP

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Marcin Wardach został laureatem kolejnej edycji konkursu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kategorii „Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży”. Celem Konkursu jest wyłonienie wyróżniających się nauczycieli, opiekunów i sojuszników młodzieży oraz promowanie ich działalności wśród społeczności elektryków.   Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszej owocnej współpracy ze studentami![…] Czytaj dalej

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów S2

Na podstawie § 5 ust. 8 Regulaminu studiów wyższych ZUT w Szczecinie, w związku z uroczystością wręczenia dyplomów absolwentom z roku 2019, wyznaczone zostały w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) od 12:00 do 16:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Elektrycznego.

Nowy projekt badawczy finansowany przez NAWA na Wydziale Elektrycznym

W dniu 23 grudnia 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych złożonych we wrześniowym naborze Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na bilateralną wymianę naukowców z Ukrainą, których lista została zatwierdzona podczas spotkania Wspólnej Komisji ds. Współpracy Naukowej i Technologicznej w Warszawie. Wśród 15 projektów zakwalifikowanych do finansowania, wybranych spośród 172[…] Czytaj dalej