Rozpoczęcie projektu „Energoelektronika w erze elektromobilności”

W dniu 10 października odbyło się spotkanie kick-off projektu „Energoelektronika w erze elektromobilności”. W spotkaniu udział wzięli studenci WE, studenci Hochschule Stralsund oraz profesorowie Michael Bierhoff, Johanenes Gulden (Hochschule Stralsund) oraz kierownik projektu dr inż. Marcin Wardach, jak również koordynatorzy zadań: dr hab. inż. Marcin Hołub oraz dr inż. Michał Bonisławski. Na spotkaniu uzgodniono szczegóły[…] Czytaj dalej

Rusza Cykl Wykładów dla Młodzieży

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Cyklu Wykładów dla Młodzieży przygotowanej przez Wydział Elektryczny. W tym roku akademickim oprócz wykładów, odwiedzający nas uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w tematycznie z wykładem związanych warsztatach. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Harmonogram prezentuje plakat informacyjny.

Nowy projekt naukowy na wydziale

Gratulujemy dr. inż. Marcinowi Wardachowi otrzymania finansowania projektu typu Miniatura z Narodowego Centrum Nauki. Badania prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowej” polegać będą na wyznaczeniu, klasyfikacji, opisie matematycznym i optymalizacji podstawowych czynników wpływających na proces i jakość konwersji energii mechanicznej na elektryczną. Badania te będą podstawą[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni spełniać następujące wymagania: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz.[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie elektrotechnika, po uzyskaniu stopnia doktora[…] Czytaj dalej

Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium związane z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego  mgr. inż. Michała Herbko w dyscyplinie: elektrotechnika, pod tytułem: „Elektromagnetyczne struktury mikropaskowe do monitorowania kierunku oraz wartości odkształceń w elementach konstrukcyjnych”.  Seminarium odbędzie się w czwartek, 11 października 2018 r. sala 209 w  budynku Wydziału przy ul. Sikorskiego 37  o godz.10:15.