8 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY

Miło nam poinformować, że 8. stycznia 2019 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego podpisał porozumienie o współpracy, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie 8. Przeglądu Filmów o Górach „O! Góry im. Tadeusza Piotrowskiego”. Kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 14-17. lutego 2019 r. w Audytorium Wydziału Elektrycznego im. Stanisława Skoczowskiego przy ul. 26 Kwietnia 10.[…] Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W dniu 11 stycznia 2019 r. absolwenci Wydziału Elektrycznego, w obecności licznie zgromadzonych członków rodzin i przyjaciół, odebrali z rąk Prorektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Arkadiusza Termana oraz Dziekana dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT, dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wśród Gości obecni byli również partnerzy przemysłowi naszego Wydziału przedstawiciele firm:[…] Czytaj dalej

Elektryczny wciąż przyciąga najlepszych!

Najlepsi absolwenci szczecińskich liceów i techników otrzymali dyplomy i stypendia prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Miło nam, że spośród 15 najlepszych uczniów dwóch podjęło studia na naszym Wydziale, na kierunku teleinformatyka. Gratulujemy i mamy nadzieję, że studia spełnią wszelkie oczekiwania. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie: http://radioszczecin.pl/1,382842,najlepsi-absolwenci-otrzymali-stypendia-prezyden

Składanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów

Studenci, którym wydane zostały skierowania na badania lekarskie, zobowiązani są do przedstawienia w dziekanacie w terminie do 18 stycznia 2019 r. uzyskanego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach. Jednocześnie przypominamy, że studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

Kolejny projekt MINIATURA na naszym Wydziale

Gratulujemy dr. hab. inż. Przemysławowi Łopato otrzymania finansowania projektu z programu Miniatura 2 z Narodowego Centrum Nauki. Prace prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwości” polegać będą na symulacyjnej i eksperymentalnej analizie zjawisk zachodzących w metapowierzchniach. Metamateriał[…] Czytaj dalej