7. Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY

Patron Przeglądu
Tadeusz Piotrowski – Szczecinianin, który wspinaczki rozpoczął w Tatrach, na początku lat 60 ubiegłego wieku, w czasie studiów na Politechnice Szczecińskiej. Na przełomie lat 60. i 70. zyskał opinię wybitnego wspinacza o niezwykłych możliwościach i legendarnej odporności, z czasem specjalizującego się we wspinaczce zimowej i wspinaczce w górach najwyższych. Należał do ścisłej polskiej czołówki alpinistycznej, a kilka z jego osiągnięć zapisało się na trwałe w historii alpinizmu światowego. Autor wielu książek o tematyce górskiej. Zginął 10 lipca 1986 schodząc z K2 po osiągnięciu wierzchołka nową drogą, wytyczając direttissimę tej góry.

Patronat Honorowy
Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin

Mecenas Przeglądu
MAK DOM

Partnerzy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Szczecin
PEHAMOT Szczecin
Biuro Podróży Anawa Tour
Radisson BLU Szczecin
Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
COLUMBUS COFFEE

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe w skali naszego miasta wydarzenie przyciągające wiele osób czynnie uprawiających wspinaczkę górską, trekkingi w najwyższych i najpiękniejszych górach świata, miłośników turystyki górskiej, krajobrazu, ochrony przyrody i ekologii. Przegląd wprowadza w magiczny świat gór, na piękne szczyty, skąd rozpościerają się zapierające dech widoki. Pogłębia wiedzę o górach, umożliwia poznawanie ich wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych, stwarza możliwość integracji różnych środowisk społecznych.

7 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY to:
– projekcje filmów o tematyce górskiej, reprezentujących kinematografię z całego świata,
– spotkania z Gośćmi Specjalnymi– wybitnymi ludźmi gór,
– wystawa, pt. „Aleksander Lwow. 45 lat w górach świata”, połączona z prelekcją autora,
– panel dyskusyjny – „Wypadki w Tatrach – głupota czy brawura?”,
– konkurs filmów amatorskich z cennymi nagrodami,
– promocje najnowszych wydań literatury górskiej,
– specjalistyczna księgarnia podróżnicza i górska GÓROTEKA Romana Krukowskiego,
– stoiska wystawiennicze o tematyce górskiej i prezentacje szczecińskich klubów górskich,
– kawiarenka dla uczestników Przeglądu,
– głosowanie publiczności na najciekawszy film dnia,
– atrakcyjne upominki od Sponsorów dla widzów Przeglądu.

Pomiędzy blokami filmowymi odbędą się spotkania z Gośćmi Specjalnymi Przeglądu, dyskusje oraz podpisywanie książek i innych wydawnictw przez Autorów. Każdego dnia wśród publiczności Przeglądu zostanie rozlosowana atrakcyjna nagroda w plebiscycie na najciekawszy film poszczególnego dnia Przeglądu.
We wszystkich wydarzeniach 7 Przeglądu Filmów o Górach czynny udział weźmie około 1000 osób. Około 10.000 mieszkańców naszego regionu i nie tylko, stanie się biernymi uczestnikami wydarzenia poprzez przekazy medialne i stronę www Przeglądu.

Miejsce i data Przeglądu
7 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego
odbędzie się w Auli Wydziału Elektrycznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia 10)
1- 4 lutego 2018

Konkurs Filmów Amatorskich
Zapraszamy do udziału w Konkursie Filmów Amatorskich, którego celem jest prezentacja dorobku nieprofesjonalnych twórców filmowych oraz wybór najbardziej wartościowych pozycji pod względem merytorycznym, artystycznym i technicznym. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla filmowców amatorów niezwiązanych zawodowo z produkcją filmowo-telewizyjną. Filmy do konkursu można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2018 (decyduje data otrzymania filmu wraz z Formularzem Zgłoszenia Filmu przez Organizatora), na adres: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 63, IV p., pok. 4/11, 70-476 Szczecin lub e-mailem, na adres: alewandowska.expo@gmail.com O zakwalifikowaniu filmu do udziału  w konkursie decyduje Komisja Konkursowa, której decyzje zostaną ogłoszone 26 stycznia 2018 na oficjalnej stronie internetowej 7 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY: www.ogory.szczecin.pl Prezentacja filmów konkursowych odbędzie się podczas trwania Przeglądu. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi 4 lutego 2018 podczas uroczystości zakończenia Przeglądu.

Księgarnia towarzysząca Przeglądowi
7 Przeglądowi Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego towarzyszyć będzie specjalistyczna Księgarnia Romana Krukowskiego GÓROTEKA. W bogatej ofercie księgarni znaleźć będzie można: literaturę górską i podróżniczą, albumy, kalendarze, archiwalia oraz książki autorstwa wybitnych ludzi gór – Gości Specjalnych Przeglądu.

Wydarzenia towarzyszące
Przeglądowi towarzyszyć będzie Wystawa pt. „Aleksander Lwow. 45 lat w górach świata”, połączona
z prelekcją. Inauguracja wystawy odbędzie się 1 lutego 2018 o godzinie 18.00 w Sali Kolumnowej, Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, w Szczecinie.

Każdego dnia wśród publiczności Przeglądu zostanie rozlosowana atrakcyjna nagroda w plebiscycie na najciekawszy film poszczególnego dnia Przeglądu.

SPOTKANIA Z GOŚĆMI SPECJALNYMI
Pomiędzy blokami filmowymi odbędą się spotkania z Gośćmi Specjalnymi Przeglądu, dyskusje oraz podpisywanie książek i innych wydawnictw przez Autorów. Gośćmi tegorocznego Przeglądu będą: Leszek Cichy, Aleksander Lwow, Marcin YETI Tomaszewski, Bartosz Wnęk, Wojtek Kozakiewicz, Jan
i Maria Kiełkowscy, Patrycjusz Ceran, Danuta Piotrowska, Anna Kamińska, Andrzej Ziółkowski.

Program 7 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego

1 lutego 2018 czwartek
18.00 – 19.00 Inauguracja Wystawy pt. „Aleksander Lwow. 45 lat w górach świata”, połączonej
z prelekcją – Sala Kolumnowa, Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16,
w Szczecinie

2 lutego 2018 piątek
16.00 – 16.30 Inauguracja 7 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego – Aula Wydziału Elektrycznego ZUT
16.30 – 17.20 blok filmowy
– Zimowa wyprawa na K2 1987/88, reż. Darek Załuski, Polska 2017, 50’
17.20 – 17.40 przerwa
17.40 – 17.55 fragment książki „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz”
czyta Sylwia Różycka
17.55 – 18.25 spotkanie z Anną Kamińską – autorką książki „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz”
18.25 – 18.40 przerwa
18.40 – 20.10 spotkanie z Leszkiem Cichym – himalaistą, autorem wraz z Krzysztofem Wielickim pierwszego, zimowego wejścia na Mount Everest 17.02.1980 – „Zimowe K2 dla Polaków?”
20.10 – 20.25 przerwa
20.25 – 21.45 blok filmowy
– The Last Honey Hunter, reż. Ben Knight, Nepal 2017, 36’
– Reel Rock Tour 12 – cz. I, USA 2017, 45’: Break on Through, Above the Sea
21.45 – 22.00 losowanie upominków wśród publiczności

3 lutego 2018 sobota
10.30 – 12.45 blok filmowy – Aula Wydziału Elektrycznego ZUT
– Piotr Malinowski 33 zgłoś się…, reż. Robert Żurakowski, Bartosz Szwast, Polska 2017, 55’
– Biegacze, reż. Łukasz Borowski, Polska 2017, 75’
12.45 – 13.15 przerwa
13.15 – 13.30 fragment książki „Nanga Parbat 1982. Tadeusz Piotrowski In Memoriam” czyta Konrad Pawicki
13.30 – 14.00 spotkanie z Danutą Piotrowską – autorką książki „Nanga Parbat 1982. Tadeusz Piotrowski In Memoriam”
14.00 – 15.30 Konkurs Filmów Amatorskich
15.30 – 15.45 przerwa
15.45 – 16.00 próba połączenia satelitarnego z członkami Narodowej, Zimowej Wyprawy na K2 2017/2018 – Moderator Aleksander Lwow
16.00 – 18.40 blok filmowy
– Cazadero, reż. Bartosz Wnęk, Polska 2017, 36’
16.40 – 16.55 rozmowa z Bartoszem Wnękiem – autorem filmu
– Mama, reż. Wojtek Kozakiewicz, Polska 2017, 45’
17.40 – 17.55 rozmowa z Wojtkiem Kozakiewiczem – autorem filmu
– Coconut Connection, reż. Sean Villanueva O’Driscoll, Belgia 2017, 38’
18.40 – 19.05 przerwa
19.05 – 21.35 blok filmowy
Dirtbag: The Legend of Fred Beckey, reż. Dave O’Leske, USA 2017, 95’
Wysokie Tatry – dziki świat zastygły w czasie, reż. Pavol Barabas, Słowacja 2007, 52’
21.35 – 22.10 losowanie upominków wśród publiczności

4 lutego 2018 niedziela
10.30 – 12.40 blok filmowy – Aula Wydziału Elektrycznego ZUT
– Narysuj mi kozicę, reż. Veronique Anne, Erik Lapied, Francja 2017, 70’
– Dwie twarze Sagarmatha, reż. Janusz Adamski, Andrzej Ziółkowski, Polska 2017, 30’
12.10 rozmowa z Andrzejem Ziółkowskim – współautorem filmu
12.40 – 13.10 przerwa
13.10 – 14.30 spotkanie z Marcinem YETIM Tomaszewskim – alpinistą wysokogórskim, instruktorem wspinania, fotografem górskim – „Nowe drogi wysokościanowe na Grenlandii”
14.30 – 15.00 przerwa
15.00 – 16.30 Panel dyskusyjny p.t. „Wypadki w Tatrach – głupota czy brawura?”, z udziałem: Aleksander Lwow – Moderator, Marcin YETI Tomaszewski – alpinista wysokogórski, Jan Kiełkowski – autor Encyklopedii Gór, Patrycjusz Ceran – Ratownik GOPR
16.30 – 17.00 przerwa
17.00 – 19.45 blok filmowy
– …, reż. Pavol Barabasz, Słowacja 2017,
– Bonington Mountaineer, reż. Brian Hall, Keith Partridge, Wielka Brytania 2017, 80’
– Reel Rock Tour 12 – cz. II, USA 2017, 45’: Safety Third, Stumped
19.45 – 20.00 rozstrzygnięcie Konkursu Filmów Amatorskich oraz wręczenie nagród laureatom
20.00 – 20.45 losowanie upominków wśród publiczności
21.00 Zakończenie 7 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego

Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji Przeglądu dostępne są na stronie www.ogory.szczecin.pl