Bezpłatne certyfikaty Microsoft dla studentów Wydziału Elektrycznego

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez Fundację IT,  zostaną przeprowadzone certyfikowane egzaminy z branży IT dla obecnych lub przyszłych programistów aplikacji, administratorów systemów komputerowych oraz inżynierów telekomunikacji. Dla studentów Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, przewidziano pulę bezpłatnych miejsc umożliwiając uzyskanie certyfikatów zawodowych firmy Microsoft, które są uznawane na całym świecie i wysoko cenione przez pracodawców.

Poza oszczędnością kilkuset złotych, studenci rekomendowani przez wykładowców mogą uzyskać zwolnienie z zaliczenia wykładów lub egzaminów z przedmiotów powiązanych tematycznie z wybraną ścieżką egzaminacyjną. Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy wydziałowi:

 

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej ścieżki egzaminacyjnej. Wyjątkiem od tej reguły jest egzamin C++. Osoby, które zdecydują się na podejście do egzaminu C++, mogą dodatkowo wybrać jeszcze jedną ścieżkę certyfikacyjną. Jeśli ścieżka egzaminacyjna przewiduje dwa egzaminy, wtedy należy zdać je łącznie.

Zapisy

 • Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: http://fundacja.it/
 • Telefonicznie pod numerem: 91 484 44 37 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku
 • Kontakt osobisty w siedzibie biura projektów mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej 67 w Szczecinie w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku
 • Osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie: Grażyna Górkiewicz (email: grazyna.gorkiewicz@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37), Dorota Jedynak (email: dorota.jedynak@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37)

 Ścieżki egzaminacyjne:

Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft 

 

1. Egzamin 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • opis konfiguracji sytemu operacyjnego (15 – 20%),
 • instalacja i uaktualnianie systemów klienckich (15-20%),
 • zarządzanie aplikacjami (15-20%),
 • zarządzanie plikami i folderami (15-20%),
 • zarządzanie urządzeniami (15-20%),
 • opis obsługi systemu operacyjnego (15-20%).

 

2. Egzamin 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • opis instalacji serwera (10-15%),
 • opis ról serwera (25-30%),
 • opis infrastruktury usługi Active Directory (20-25%),
 • opis pamięci masowej (10-15%),
 • opis zarządzania wydajnością serwera (10-15%),
 • opis konserwacji serwera (15-20%).

 

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 

Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux

 

1. FCO-Z51 (lub FCO-U51) CompTIA IT Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • software (21%),
 • hardware (18%),
 • bezpieczeństwo (21%),
 • sieci (16%),
 • podstawowe wiadomości z dziedziny IT (24%).

 

2a) LXO-103 Linux+

 • architektura systemu (14%),
 • instalacja Linux i zarządzanie zasobami (18%),
 • polecenia GNU i Unix (43%),
 • urządzenia, systemy plików Linux i ich hierarchia (25%).

 

2b) LXO-104 Linux+

 • zarządzanie danymi, skryptami (17%),
 • interfejsy użytkownika i komputery (8%),
 • zadania administracyjne (20%),
 • kluczowe usługi systemowe (17%),
 • podstawy sieciowe (23%),
 • bezpieczeństwo (15%).

 

Certyfikaty CompTIA mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – CompTIA lub Pearson Vue).

 

Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++ (ścieżka niezależna)

 

1. C++ Certified Associate Programmer (CPA)

 • uniwersalne koncepcje programowania komputerowego,
 • składnia i semantyka języka C ++ oraz podstawowe typy danych oferowane przez język,
 • zasady modelu obiektowego i jego implementacja w języku C ++,
 • środki przydatne w rozwiązywaniu typowych problemów implementacyjnych przy pomocy standardowych bibliotek językowych języka C ++.

 

2. C++ Certified Professional Programmer (CPP)

 • mechanizm szablonu C ++, odczytywanie i rozumienie definicji funkcji i klas szablonów, przy użyciu klas szablonów właściwości i metod, w tym szablonów osób trzecich,
 • tworzenie szablonów i klas,
 • biblioteka C ++ STL zawierająca część IO,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów programowania z wstępnie zdefiniowanymi klasami i metodami STL.

 

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym, są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

 

Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C

 

1. C Programming Language Certified Associate (CLA)

 • uniwersalne pojęcia dotyczące programowania komputerowego i narzędzi programistycznych,
 • składnia i semantyka języka C, a także typy danych oferowane przez język,
 • pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej bez względu na platformę sprzętową lub programową.

 

2. C Certified Professional Programmer (CLP)

 • uniwersalne pojęcia dotyczące programowania i narzędzi programistycznych, zdolność do identyfikowania błędów kodu i wąskich gardeł,
 • składnia i semantyka języka C, a także zaawansowane typy danych oferowane przez język, zaawansowane biblioteki,
  programowanie zaawansowanych struktur danych,
 • rozwiązywanie nietypowych problemów z wykorzystaniem struktur i algorytmów danych,
 • projektowanie i pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej niezależnie od platformy sprzętowej lub programowej.

 

Certyfikaty C podobnie jak C++ stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

 

Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C#

 

1. 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#)

 • znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny programowania (15-20%),
 • znajomość zagadnień z dziedziny programowania obiektowego (20-25%),
 • ogólna wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania (15-20%),
 • wiedza o aplikacjach sieci Web (15-20%),
 • wiedza o aplikacjach komputerowych (15-20%),
 • wiedza o bazach danych (15-20%).

 

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 

Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji mobilnych

 

1. 98-368: MTA: Mobility and Device Fundamentals

 • znajomość konfiguracji urządzeń (20–25%),
 • znajomość dostępu do danych i zarządzania nimi (20–25%),
 • znajomość zabezpieczeń urządzeń (20–25%),
 • znajomość usług w chmurze (20–25%),
 • znajomość mobilności firmowej (20–25%).

 

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie.

 

Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji webowych

 

1. 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

 • zarządzanie cyklem życiowym aplikacji (20–25%),
 • budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML5 (25–30%),
 • formatowanie interfejs użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (20–25%),
 • kodowanie przy użyciu języka JavaScript ( 30–35%).

 

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport)

 

Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft

 

1. 98-366: MTA: Networking Fundamentals

 • znajomość infrastruktur sieciowych 30-35%,
 • znajomość sprzętu sieciowego 20-25%,
 • znajomość produktów i usług 45-50%.