Design Thinking – wręczenie certyfikatów

W dniu 03.07.2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów studentom trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Teleinformatyka. W ramach przedmiotu „Sensory w urządzeniach mobilnych” studenci uzyskali kompetencje w zakresie realizacji prac projektowych w metodologii Design Thinking. W uroczystości wzięli udział: studenci, Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT oraz Moderator Design Thinking dr inż. Piotr Lech.

W zakresie 30 godzin zajęć znalazła się tematyka:

  • wprowadzenie do metodologii Design Thinking,
  • ankietyzacja,
  • prace zespołu projektowego,
  • praktyczne wykorzystanie narzędzi Design Thinking.

Zdjęcie: Piotr Lech