Dr inż. Piotr Szymczak Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Zakończył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Delegaci dokonali oceny sprawozdań za kadencję 2014-2018 i wybrali nowe władze Stowarzyszenia. Z przyjemnością informujemy, że funkcję Prezesa SEP powierzono ponownie dr. inż. Piotrowi Szymczakowi, który uzyskał 196 głosów (84,12% oddanych głosów).

Szczegóły na stronie sep.com.pl

Serdecznie gratulujemy!