Dwóch studentów WE uczestnikami projektu Szkoła Orłów ZUT

Dwóch studentów wraz z tutorami – Oskar Jaskólski i dr inż. Piotr Lech oraz Rafał Pstrokoński i dr hab. inż. Marcin Wardach – zakwalifikowało się do udziału w projekcie Szkoła Orłów ZUT.

Szkoła Orłów jest ministerialnym projektem pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów I roku, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, poprzez system tutoringu oraz wsparcie stypendialne.

Gratulujemy!