„Dyplom z wyoB+Raźni” – konkurs na najlepszą pracę dyplomową ZUT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Jego celem jest wyłonienie prac o największym potencjale wdrożeniowym.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe (doktorskie, magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)  obronione w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2017 r.  z zakresu wszystkich dyscyplin i obszarów nauki. Zgłoszona praca musi być poświęcona produktowi, technologii bądź designowi, które cechują się walorem innowacyjności oraz poddają wielokrotnemu wykorzystaniu w działalności przedsiębiorstw.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego, pracy dyplomowej oraz opinii promotora w terminie do 31 października 2017 r. , drogą elektroniczną na adres mostrowska@zut.edu.pl, w temacie pisząc „Zgłoszenie na Konkurs”.

Na stronie internetowej  innowacje.zut.edu.pl można znaleźć wzór wniosku oraz regulamin naboru prac. Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela p. Magdalena Ostrowska pod nr tel. 91 449 43 58 lub e-mail: mostrowska@zut.edu.pl.