Europejska Noc Naukowców

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca.

Obecnie jako jeden z trzech podmiotów w Polsce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu. Razem z ZUT, pozytywną ocenę wniosków otrzymały jedynie Politechnika Poznańska, i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.

We Create Science & History – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaplanowaliśmy atrakcje zarówno w piątek jak i w sobotę (odpowiednio 28-29.09.2018 r. oraz 27-28.09.2019 r.). Jest to ogromny sukces, gdyż w tym roku do Komisji Europejskiej wpłynęła rekordowa liczba wniosków – około dwustu, a dofinansowanie otrzymało jedynie pięćdziesiąt pięć w Europie, w tym tylko trzy z Polski.

Naukowa noc odbędzie się po raz szósty w Szczecinie. Pierwszą edycję w 2008 roku koordynowaliśmy jeszcze jako Politechnika Szczecińska, następnie w roku 2009, 2012, 2014 oraz 2015 już jako Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Elementem charakterystycznym Nocy Naukowców jest bogaty program, skierowany do szerokiego grona odbiorów w różnym wieku. Zakres tematyczny dotyczy wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych przez szczecińskie uczelnie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą miały miejsce na terenie uczelni w kampusach akademickich głownie przy al. Piastów oraz Żołnierskiej. W programie m.in. planujemy pokazy, eksperymenty, ciekawe wykłady, spotkania z naukowcami, warsztaty, oraz prezentacje partnerów projektu. Uatrakcyjnieniem programu będzie m.in. spektakularny pokaz techniki laserowej i pirotechnicznej wyświetlanej na jednym z największych naszych budynków, przy al. Piastów, koncert PRO MEMORIA Wielkim Odkrywcom, zlokalizowany w Klubie XIII Muz oraz wystawy tematyczne w Centrum Dialogu PRZEŁOMY oraz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Od wielu lat obserwujemy, że wspólna inicjatywa środowiska naukowego, władz miasta i regionu, samorządowych jednostek i osób prawnych, oraz przedstawicieli przemysłu i biznesu, bardzo korzystnie wpływa na promocję nauki jako niezbędnego narzędzia rozwoju, a zaproponowana formuła w sposób ciekawy i atrakcyjny przyczynia się do promowania roli naukowców i korzyści jakie ich działania przynoszą dla społeczeństwa.

Szczegółowy program wydarzenia już niebawem!

https://www.facebook.com/nocnaukowcowszczecin/

https://www.instagram.com/noc.naukowcow/

https://twitter.com/NNaukowcow?lang=pl