Finansowanie zespołów wykorzystujących aparaturę badawczą do świadczenia usług

W ramach programów TEAM-TECH Core Facility i Core Facility Plus Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, których celem jest powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i świadczenia tej usługi na zasadach rynkowych.

Wnioski na realizację projektu w Polsce mogą składać naukowcy z całego świata, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i mają doświadczenie w stosowaniu konkurencyjnych metod badawczych, realizowaniu usług badawczych czy obsłudze zaawansowanych urządzeń badawczych.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 sierpnia 2017 r., a zakończy 2 października 2017 roku. Pula przewidziana na konkurs to 25 mln zł.

Zespoły powinny składać się przede wszystkim z młodych badaczy: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. W przypadku Core Facility osoby do zespołu dobierane są w drodze otwartego konkursu na etapie realizacji projektu. Natomiast w przypadku Core Facility Plus 2–3 osobowy skład zespołu powinien być zaproponowany już na etapie składania wniosku.

Wysokość standardowego grantu wynosi około:

  • 3,5 mln PLN – w Core Facility
  • 1,5 mln PLN – w Core Facility Plus

 

Projekty powinny trwać do:

  • 3 lat (z możliwością przedłużenia) – w Core Facility
  • 18 miesięcy – w Core Facility Plus

 

Poziom dofinansowania projektu wynieść może do 100% w przypadku jednostek naukowych lub – w przypadku projektów z pomocą publiczną – do 80% całkowitej wartości projektu. Przykładowe typy wydatków kwalifikowalnych: wynagrodzenia, szkolenia, zakup materiałów, zakup know-how, koszty wykorzystania aparatury.

 

Szczegółowe informacje o programach dostępne są na stronach:

 

Ponadto informacji o programach udziela koordynator programu, dr inż. Dariusz Łukaszewski, tel. 22 311 84 25, e-mail dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl

Plik do pobrania: