Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku

Zgodnie z Komunikatem nr 37 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 22 listopada 2019 r. w związku z organizowanymi Targami Pracy KARIERA 2019,  w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) wyznaczono od 11:00 do 15:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych.