Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów S2

Na podstawie § 5 ust. 8 Regulaminu studiów wyższych ZUT w Szczecinie, w związku z uroczystością wręczenia dyplomów absolwentom z roku 2019, wyznaczone zostały w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) od 12:00 do 16:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Elektrycznego.