Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku

Zgodnie z Komunikatem nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 4 listopada 2019 r. w związku z organizacją II edycji sportowych otrzęsin I roczników,  w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) wyznaczono od 16:00 do 18:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.