Porozumienie o współpracy z GRYFTEC Embedded Systems

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 marca 2018 r. władze Wydziału Elektrycznego podpisały porozumienie o współpracy z firmą GRYFTEC Embedded Systems.

Firma GRYFTEC została założona w 2004 roku w Szczecinie. Obecnie jest jednym z liderów polskich firm usługowych w branży informatycznej. Prowadzi działalność jako biuro inżynierskie, oferując usługi dotyczące projektowania, tworzenia, wdrażania i testowania zarówno kompletnych systemów, jak i pojedynczych komponentów związanych z szeroko pojętymi systemami wbudowanymi i techniką mikroprocesorową.

Zawarte porozumienie zakłada m.in. proponowanie zagadnień do rozwiązania w ramach tematów prac dyplomowych i prac studenckich kół naukowych, aktywnego wspierania WE ZUT w realizacji programu praktyk studenckich i stażów absolwentów, wprowadzanie do programu kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia tematyki związanej z zagadnieniami zgłoszonymi przez GRYFTEC.