Program stażowy „Energia dla przyszłości” – spotkanie informacyjne

Biuro Karier ZUT w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”.

Termin:
14 maja 2018 r. godz. 14:00
Budynek WE przy ul. Sikorskiego 37
sala A209

 


W dniu 23 kwietnia 2018 r. ruszyła rekrutacja do III edycji Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”. Program prowadzony jest wspólnie z Polską Grupą Energetyczną S.A. (PGE), Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (PGNiG).

 

W programie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące wymogi:

  • są studentami jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwentami studiów magisterskich, jeśli od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy,
  • nie ukończyły 27 roku życia, 
  • znają język angielski na poziomie co najmniej B2, 
  • legitymują się średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich na poziomie nie niższym niż 4.0.

 

Studenci mogą się zgłaszać do 28 maja 2018 r.  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa www.me.gov.pl/