Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

13 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Rozporządzenie zawiera co do zasady analogiczne rozwiązania w stosunku do funkcjonujących w dotychczasowym rozporządzeniu, wprowadzając modyfikacje wynikające ze zmian wprowadzonych w dwóch ustawach o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, tj. z dnia 23 czerwca 2016 r (Dz. U. poz. 1311) oraz z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2169). Nowe rozporządzenie uwzględnia także doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania przepisów dotychczasowego rozporządzenia dotyczących zawieszania spłaty pożyczek i kredytów oraz ich umarzania, a także sugestię środowiska studenckiego co do rozszerzenia zakresu możliwych umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu wyników ukończenia studiów.

Więcej informacji na stronie MNiSW www.nauka.gov.pl