Interakcje człowiek-maszyna i roboty społeczne – szybkie prototypowanie rozwiązań w robotyce

W dniu 20 listopada 2019 r.  o godz. 16:30 w budynku WE przy ul. 26 Kwietnia 10, odbędzie się wykład dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Interakcje człowiek-maszyna i roboty społeczne – szybkie prototypowanie rozwiązań w robotyce”. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Adam Łukomski. 

Cykl wykładów dla młodzieży w roku akademickim 2019/2020

Serdecznie zapraszamy!