IX Konkurs w programie LIDER

Od 15 stycznia do 15 marca 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków w dziewiątym konkursie programu LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/

Pytania dotyczące naboru kierować należy wyłącznie na adres: lider@ncbr.gov.pl.