Jesteśmy podwójnie pozytywni!

Niezmiernie miło nam poinformować, że prowadzone na naszym Wydziale kierunki studiów: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. W przypadku obu kierunków, wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”. Oznacza to, że proces kształcenia realizowany na Wydziale umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia.