Jubileusz 70-lecia profesora Konstantego Marka Gawrylczyka

W dniu 9 maja 2018 r., w ramach X jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej „Transformatory w eksploatacji” współorganizowanej przez Partnerów Przemysłowych WE – firmę Energo-Complex oraz OBRE, a także Wydział Elektryczny ZUT, miał miejsce jubileusz 70-lecia prof. Konstantego Marka Gawrylczyka, aktualnie kierownika Katedry Eksploatacji i Diagnostyki. Życzenia Jubilatowi złożyli m.in. Dziekan WE – dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT oraz Prezes Zarządu firmy Energo-Complex – dr inż. Marek Szrot.

Sylwetkę Jubilata przedstawił prof. dr hab. inż. Jan Subocz, ponadto specjalne życzenia nadesłali również trzej doktorzy wypromowani przez prof. Gawrylczyka. Uroczystość dodatkowo uświetnił występ solistki operowej Joanny Kściuczyk-Jędrusik – primadonny Opery Śląskiej w Bytomiu.

Ostatnia sesja konferencji, zorganizowanej w Ustce w dniach 8-10 maja 2019 r., poświęcona była pracom zespołu prof. Gawrylczyka. Swoje referaty wygłosili dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT oraz dr inż. Marek Zenker, a także doktoranci KEiD – mgr inż. Katarzyna Trela oraz mgr inż. Wojciech Szoka.

Zdjęcia: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT

Zdjęcia: Wojciech Leśniak