Kolejne posiedzenie i nowi członkowie Rady Przemysłowo-Programowej WE

W dniu 26 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Przemysłowo-Programowej WE. Spotkanie rozpoczęto od wręczenia powołań nowym członkom. Radę zasilili:

  • Pan Sebastian Kopaniecki (Vestas-Poland Sp. z o.o.)
  • Pan Robert Ostojski (Meelogic Polska Sp. z o.o.)
  • Pan Radosław Sochanowski (Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.)
  • Pan Andrzej Wojdała (Avid Technology Poland Sp. z o.o.)

 

W dalszej części posiedzenia, dziekan dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. podsumował obchody jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektrycznego i jeszcze raz podziękował członkom Rady za uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu oraz udzielone wsparcie.

Tematem przewodnim głównej dyskusji było zacieśnienie więzów między partnerami przemysłowymi a Wydziałem. Rozmawiano o możliwościach pogodzenia rozwoju zawodowego z kontynuacją studiów na drugim stopniu, doktoratach wdrożeniowych – realizowanych we współpracy z firmami oraz sposobach przeprowadzenia wspólnych kampanii promocyjnych.