Kolejne Sympozjum MTP za nami

W dniach 7-10 marca 2019 roku odbyło się IV Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.” zorganizowane przez aktywnych członków AK SEP i IEEE SB, będące unikalnym miejscem dialogu między nauką, techniką i biznesem. W trakcie konferencji możliwe było wzięcie udziału w wielu interesujących wykładach i panelu dyskusyjnym. Wykład inauguracyjny pt. „Alternatywne źródła energii – nowe wyzwania dla systemu elektroenergetycznego” wygłosił dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT. Uczestnicy mieli także okazję również zapoznać się z działalnością firm i organizacji studenckich podczas odbywających się równolegle V Targów Praktyk.

Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.” to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez młodych… dla młodych, którego celem jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń między środowiskami akademickimi, organizacjami technicznymi i szeroko pojętym przemysłem. Zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, dzięki połączeniu z Targami Praktyk, uzyskali oni kolejną możliwość nawiązania i zacieśnienia współpracy z inżynierami i technikami zrzeszonymi w organizacjach technicznych oraz szansę dotarcia do studentów kierunków technicznych.

Uczestnicy MTP mieli także okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie warsztatów technicznych prowadzonych przez wybranych partnerów przemysłowych, a także … wysłuchać występu zespołu muzycznego 3-BURSbAnd złożonego w całości ze studentów Wydziału Elektrycznego ZUT.

Dziękujemy za udział i zapraszamy już za rok.

Autorem zdjęć jest Krzysztof Baradziej