Konkurs Energa Open Innovation 2017

Energa SA ogłosiła konkurs Energa Open Innovation 2017, którego celem jest wyłonienie najlepszych innowacyjnych pomysłów dla polskiego sektora energii. Poszukiwany jest innowator w następujących obszarach:

  • Inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE, klastry bilansujące
  • Usługi systemowe dla operatorów sieciowych
  • Optymalne zużycie energii przez użytkownika
  • Poprawa niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców
  • Magazynowanie energii i stabilizacja sieci
  • Zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii
  • Nowe produkty i usługi
  • Rozwój systemów diagnostycznych

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub firmy, które swoją siedzibę posiadają na terenie kraju. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w wysokości 50 tys. zł brutto.

Projekty należy zgłaszać w terminie 1 października – 19 listopada 2017 roku na adres: openinnovation@energa.pl

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.energa.pl/konkurs