Listy osób przyjętych na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17 [stan na 12.09.2016]

Kierunek Elektronika i telekomunikacja Studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz kierunek Teleinformatyka Studiów stacjonarnych drugiego stopnia nie zostaną uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.

Zapraszamy do rekrutacji na kierunek Teleinformatyka Studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynający się od semestru letniego roku akademickiego 2016/17 (od lutego).