Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2018

Miło nam poinformować, że we wrześniu 2018 roku na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie odbędzie się jubileuszowa, 50. Międzyuczelniana Konferencja Metrologów.

Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, dotyczyła problematyki nauczania miernictwa i odbyła się w 1966 roku w Szczecinie. Wówczas to  narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac naukowych, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne.

Tematem przewodnim tego wydarzenia naukowego jest metrologia rozumiana jako nauka i technika poznawania otaczającego nas świata materialnego za pośrednictwem metod i przyrządów pomiarowych. Interdyscyplinarność metrologii pozwala za dyskusję oraz wymianę doświadczeń naukowych reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki.

 

Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii,
  • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce,
  • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje,
  • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych,
  • pomiary w biologii i medycynie,
  • systemy pomiarowe i diagnostyczne,
  • przetwarzanie sygnałów pomiarowych,
  • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności,
  • modelowanie systemów pomiarowych,
  • dydaktyka metrologii.

 

Termin konferencji: 10-12 września 2018 r.
Miejsce obrad: Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie (budynek przy ul. 26 Kwietnia 10)

 

Kontakt:

dr inż. Artur Wollek
email: artur.wollek@zut.edu.pl
tel.: +48 91 449 54 16

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MKM mkm2018.el.pcz.pl

Ulotka MKM 2018