Najlepszy absolwent prowadzonej na Wydziale Elektrycznym Akademii Siemensa

Z przyjemnością informujemy, że najlepszym absolwentem prowadzonej na naszym Wydziale Akademii Siemensa został Pan Bartłomiej Kucharczyk – student III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka.

Akademia Siemensa to cykl szkoleń z podstaw obsługi programowalnych urządzeń automatyki oraz projektowania i implementacji algorytmów diagnostycznych. Akredytowane przez firmę Siemens zajęcia z Podstaw Programowania PLC przygotowują studentów naszego Wydziału do złożenia końcowego egzaminu, który polega na zaliczeniu testu i napisaniu programu na PLC i HMI. Dzięki udziałowi w szkoleniach studenci nabywają praktyczne umiejętności programowania nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej, zdobywając tym samym kompetencje zawodowe, potwierdzone certyfikatem firmy Siemens.