Nasz Wydział będzie gościł uczestników 11. Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum

140 światowej sławy naukowców z całej Europy przyjedzie do Szczecina na 11. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum, który odbędzie się w dniach 12 – 15 września br. na naszej uczelni. Obrady kongresu będą odbywały się głównie w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul 26 Kwietnia. Temat tegorocznej edycji to „Science in the age of globalization – Nauka w dobie globalizacji”.

Ideą Kongresu jest przeprowadzenie dyskusji wybitnych naukowców z Europy i Polski na temat najnowszych osiągnięć nauki i jej roli w tworzeniu i kreowaniu przyszłości w dobie globalizacji. Kongres w swym zamyśle ma interdyscyplinarny charakter i poświęcony będzie różnorodnym aspektom rozwoju nauki i jego wpływu na otaczający nas świat.
Fundacja im. Aleksandra von Humboldta powołana została do życia w roku 1860 w Berlinie celem upamiętnienia wybitnego przyrodnika i podróżnika, dyplomaty i męża stanu Aleksandra von Humboldta (1789-1859), nazywanego ostatnim uniwersalnym uczonym Europy. Do chwili obecnej liczba stypendystów i laureatów nagród badawczych rozmaitych programów Fundacji przekracza 28.000 z ponad 140 krajów. Pod względem liczby udzielonych stypendiów, wysokości świadczeń dla stypendystów, jak i poziomu merytorycznej opieki, Fundacja AvH od początku swego istnienia zaliczana jest do elitarnych mecenasów nauki. Wysokie wymagania stawiane kandydatom przekładają się na ich szybkie kariery naukowe oraz znaczące osiągnięcia, czego najlepszym dowodem jest fakt, że z grona stypendystów Fundacji wywodzi się 55 laureatów nagrody Nobla. W rankingu przyznawanych corocznie stypendiów Polska zajmowała zawsze czołowe miejsca, a polscy stypendyści AvH są najliczniejszą grupą narodowościową Europy (1300 osób). Pierwszą polską stypendystką AvH po II wojnie światowej była Pani Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska (stypendium uzyskała w roku 1959) – wybitny patolog i nauczyciel akademicki z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Zasadnicza część stypendystów została profesorami, bądź też pełni odpowiedzialne funkcje w nauce, polityce i gospodarce.

W Kongresie bierze udział ok. 170 osób. Na czele delegacji reprezentującej Fundację do Szczecina przybędzie jej Sekretarz Generalny Prof. Hans-Christian Pape.
Kongresowi udzielili patronatu honorowego: Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier.
Patronatu udzielili również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

Strona internetowa Kongresu: http://11kongres.humboldt.org.pl/
http://11kongres.humboldt.org.pl/o-kongresie/
https://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt.org.pl/pl/