Nasza studentka w programie mentoringowym IT FOR SHE

Anna Pochodaj, studentka drugiego roku studiów stacjonarnych na kierunku Teleinformatyka, została wybrana na mentee w programie mentoringowym IT FOR SHE. Mentorką p. Ani została p. Danuta Waloch – kierownik zespołu Wsparcia Technicznego w Cisco Systems.

Mentoring to partnerska relacja między mistrzem (mentorką, mentorem) a uczennicą (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. Polega na inspiracji i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych mentorki/mentora. Pozwala na świadome zarządzanie życiem, karierą, rozwojem osobistym i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie.  Długoterminowym celem mentoringu jest rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Więcej informacji znajduje się na stronie itforshe.pl