Odbiór decyzji w sprawie skierowania na powtarzanie zajęć

Informujemy, że decyzje w sprawie skierowania na powtarzanie zajęć można odebrać w dziekanacie codziennie w godz. 8:00-13:00. Decyzje nieodebrane do 31 marca 2017 r. zostaną wysłane pocztą.