Otwarty Dostęp w publikacjach – konieczność czy wybór? Czas na zmiany!

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w godz. 8:30 – 15:00 w Czytelni Głównej Biblioteki ZUT (ul. Ku Słońcu 140) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone założeniom polityki Otwartego Dostępu (OD) i zasadom publikowania w OD.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podejmując wyzwania stawiane przez MNiSW oraz Komisję Europejską będzie wdrażał politykę Otwartego Dostępu (OD). W związku z tym Władze Uczelni, Regionalne Centrum Innowacji Transferu Technologii oraz Biblioteka Główna zapraszają wszystkich naukowców oraz administrację uczelni na spotkanie informacyjne mające przybliżyć główne założenia koncepcji Otwartego Dostępu. 

Spotkanie poprowadzą eksperci Koalicji Otwartej Edukacji,  którzy podczas trzech wykładów przedstawią m.in. typy, zasady funkcjonowania oraz modele finansowe repozytoriów otwartych oraz czasopism otwartych.

Więcej informacji i zapisy na stronie RCIiTT ZUT.