Potrójny sukces studentów WE na IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

W dniach 23-24 listopada 2018 r. w budynku WKŚiR ZUT przy ul. Juliusza Słowackiego 17, odbyła się IV Ogólnopolska (i jednocześnie X Uczelniana) Sesja Studenckich Kół Naukowych, w której Wydział Elektryczny reprezentowany był przez trzy studenckie koła naukowe, które przedstawiły 4 referaty w Bloku Technicznym. Zwycięski referat pt. „Konstrukcja i sterowanie manipulatora równoległego o sześciu stopniach swobody” przedstawili członkowie SKN SARIS, studenci kierunku Automatyka i robotyka – Robert Sikora i Daniel Jasiński. To już trzecie zwycięstwo koła, którego opiekunem jest dr inż. Rafał Osypiuk w Bloku Technicznym w ciągu czteroletniej historii Ogólnopolskich Sesji Kół Naukowych.

Podwójny sukces odnieśli również studenci kierunków Automatyka i robotyka oraz Teleinformatyka z SKN Apacz 500, którego opiekunem jest dr inż. Piotr Lech. Referat pt. „Ploter wertykalny z wykorzystaniem technologii CNC jako urządzenie zdalne” przedstawiony przez Dawida Prusa i Patryka Klimowicza zdobył III miejsce w Bloku Technicznym, natomiast prezentacja pt. „Projekt łazika marsjańskiego” przedstawiona przez członków zespołu Cocodile TeamBartłomieja Koko oraz Artura Borkowskiego uzyskała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy naszym studentom oraz ich opiekunom.

Zdjęcia: Piotr Lech, Paweł Dworak