Rafał Piotuch doktorem nauk technicznych

W dniu 4 lipca 2017 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Rafała Piotucha pt. Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej do syntezy predykcyjnego regulatora prądu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (Politechnika Opolska) oraz prof. dr hab. inż. Stefan Domek (ZUT w Szczecinie).

Celem naukowym rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Piotucha było określenie modelu matematycznego maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi oraz metod wyznaczania ich parametrów, a także opracowanie predykcyjnego regulatora prądu (zmodyfikowanego regulatora predykcyjnego typu Dead-Beat) do sterowania tymi maszynami.

Prof. dr. hab. Marian Łukaniszyn z Politechniki Opolskiej podkreślił, że rozprawa doktorska „została wykonana na bardzo dobrym poziomie i jest wartościowa z punktu widzenia pogłębienia wiedzy na temat modelowania, optymalizacji konstrukcji i sterowania silników synchronicznych o magnesach trwałych.”

Z kolei prof. dr hab. inż. Stefan Domek zaznaczył, że „przeprowadzona analiza źródeł literaturowych przedmiotu, obszerność rozważań, duża liczba eksperymentów i krytyczna ocena uzyskanych wyników zasługują na pochwałę i stanowią duże osiągnięcie Autora”.

Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie postanowiła przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. inż. Rafałowi Piotuchowi stopień doktora nauk technicznych w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Serdecznie gratulujemy!