Rekrutacja w II terminie ruszyła!

Uruchomiony został Internetowy System Rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, na kierunku Elektrotechnika i Teleinformatyka.

Zapraszamy do rejestracji przez system internetowy https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przy ul. Sikorskiego 37, pok 211.

ZAPRASZAMY!