Relacja z wernisażu Leokadii Bartoszko

W dniu 16 maja 2019 r. w Galerii Okręgu Szczecińskiego ZPAF na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie odbył się wernisaż wystawy Leokadii Bartoszko pt. Czasoprzestrzenne sieci percepcji. Autorka jest aktywnym członkiem ZPAF i ZPAP, bierze także udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych na terenie kraju i za granicą oraz w spotkaniach twórczych i plenerach artystycznych. Prace zaprezentowane na wystawie stanowią wyjątkowe połączenie elementów fotograficznych i plastycznych, dzięki którym można także bliżej poznać proces przemian przestrzeni miejskiej w Łodzi, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat.

CZASOPRZESTRZENNE SIECI PERCEPCJI
fotografia wielowarstwowa – collage

Elektroniczny montaż materiału fotograficznego zarówno tradycyjnego, z nośników srebrowych jak i najnowszych cyfrowych z zachowaniem pełnego szacunku dla ich pierwotnej formy, bez kaleczenia i deformacji, zestawianie i łączenie jedynie w celu wzbogacenia treści i ekspresji kadru, dodania i wzmocnienia aury tajemnicy a czasem ciekawości i absurdu. Medium fotograficzne to swoiste archiwum czasu, eksponowany na wystawie zestaw jest w dużej mierze oparty na zjawisku upływu czasu. Na tym jak bardzo czas zmienia nasze otoczenie. Ostatnie lata to czas wielu przemian w naszym mieście, Łódź wciąż wzbogaca się o nowe inwestycje. Niestety w pierwszej fazie często następowała całkowita dewastacja pierwotnego stanu – przekopy, wykopy, wyburzenia. Umownie przygląda się temu równocześnie tryumfując figura z jednej z kamienic na ul. Piotrkowskiej – Amerykańska Statua Wolności, jako element spajający formalnie i znaczeniowo wirtualną wędrówkę po problemach łódzkich przemian.

W moich poczynaniach fotograficznych wykorzystuję wnikliwą obserwację otaczającego świata połączoną z szacunkiem do zastanej rzeczywistości od nieskończonych przestrzeni po drobiny piasku i tajemnicze obrazy makrofotograficzne, nie jest mi również obcy świat zwykłej ludzkiej egzystencji.

W wypowiedzi fotograficznej niezmiernie cenię magię autentyzmu i swoiste zamrażanie czasu… Ta niezaprzeczalna prawda, ten drobny szczegół dany jest jedynie fotografii i działaniom pokrewnym. Uważam, że magię autentyzmu posiadają nawet tak dalece odchodzące od natury moje zdjęcia jak LASEROGRAMY powstałe z bezpośredniego zapisu światła laserowego. Niezaprzeczalnie jest to zapis zjawiska, które autentycznie zaistniało.

Rozproszenie i załamanie laserowej wiązki światła pozwoliło zatrzymać formy spójne z potrzebami mojej wypowiedzi twórczej, a ślad powstałego na filmie obrazu stał się autentycznym, świadomie wybranym śladem przebytej drogi przez promienie lasera. Moje malarstwo to magia gestu i znaczeń dotykająca wyobraźni i głębszych warstw świadomości. Fotografia to obserwacja i manipulowanie obrazem świata zewnętrznego z wykorzystaniem nowinek technicznych warsztatu i eksperymentowaniem wbrew ogólnie przyjętym zasadom.

Leokadia Bartoszko

Autor zdjęć: Eugeniusz Barcz