Relacja z wernisażu wystawy fotografii Marzeny Wasikowskiej pt. Biosfera

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Galerii ZPAF na Wydziale Elektrycznym odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Marzeny Wasikowskiej pt. Biosfera.

Dziekan Wydziału Elektrycznego przywitał przybyłe grono miłośników fotografii, natomiast Prezes Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Ewa Łyczywek-Pałka, przybliżyła zebranym gościom postać bohaterki spotkania.

Biosfera to fragment dużej wystawy Marzeny Wasikowskiej pod oryginalnym tytułem Earth’s Self Correcting Systems, Gold Coast series.

Cykl zdjęć z Gold Cost (Australia, Wybrzeże Pacyfiku) pokazując system samonaprawy Ziemi, nawiązuje do spowodowanych przez człowieka zmian klimatycznych. Cykl ten jest odpowiedzią na nasze kłopoty środowiskowe, a jednocześnie narastające w nas poczucie jedności z majestatem Natury. Stajemy przed Jej dziełem zastanawiając się jaki mamy w tym udział.

Projekt artystki odwołuje się do naszego pojęcia piękna, pokazując jednocześnie wpływ zmian klimatycznych na krajobraz wybrzeży. Pokazuje on nam, że najwyższym pięknem jest piękno Natury. Jednocześnie autorka wystawy nie jest zainteresowana dokumentowaniem wspaniałych krajobrazów, lecz stara się sprowokować widza do zastanowienia się nad naszą odpowiedzialnością za środowisko. Jeżeli będziemy czekać aż zmiany klimatyczne będą już nie do zniesienia to przekroczymy ekologiczny punkt krytyczny, a straty będą nie do odrobienia.

W swoich zdjęciach Marzena Wasikowska, bazując na aktualnie istniejących fragmentach krajobrazu, przedstawia prawdopodobną wizję przyszłości. Fotografia, jako wiarygodne medium, czyni te fascynujące obrazy bardziej wymownymi.


Marzena Wasikowska, urodzona w Szczecinie, mieszka i pracuje w Canberze (Australia). Tam też studiowała na Australian National University i ukończyła studia artystyczne w dziedzinie fotografii.

Po studiach w 1987 r. podjęła pracę na uczelni jako wykładowca fotografii i historii sztuki. Obecnie kończy pracę doktorską z dziedziny fotografii. Od 1999 roku jest członkiem Okręgu Szczecińskiego ZPAF i bierze udział w wystawach Okręgu.

Prace fotograficzne Marzeny Wasikowskiej prezentowane były w wielu krajach (Polska, Niemcy, Japonia, USA i in.), a wiele z nich pozostało tam w różnych kolekcjach prywatnych i państwowych. Współpracowała również z takimi czasopismami, jak: Art Monthly, Fotofile, Not Only Black+White oraz Foto Review.

Tematyka jej twórczości to głównie portret i krajobraz, a ostatnio ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się krajobrazem w kontekście ekologii.

W 2013 roku została nagrodzona przez Organizację Canberra Artist Patron.