Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyzwania ww. stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa:

 

Student lub doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium ministra składa w dziekanacie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 19 września 2017 r.  Wnioski, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wydziału oraz Rektora, zostaną przekazane do Ministerstwa w terminie do 15 października 2017 r.