Trójka laureatów stypendium naukowego MNiSW z Wydziału Elektrycznego!

W dniu 14 grudnia 2017 r.  ogłoszono listę laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 . Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród nagrodzonych znalazła się aż trójka studentów Wydziału Elektrycznego:

  • inż. Ewa Abrahamowicz
  • Ewelina Chołodowicz
  • inż. Paweł Grochocki

 

Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego aż 1861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.  Ostatecznie podjęto decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

Tegoroczne laureatki z naszego Wydziału były już nagradzane stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe w latach ubiegłych – Pani Ewelina dwukrotnie w roku akademickim 2015/16 oraz 2016/17, a Pani Ewa po raz pierwszy otrzymała tę nagrodę w poprzednim roku studiów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym studentom i życzymy dalszych sukcesów!