Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych

W dniu 1 października 2019 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz teleinformatyka. Władze uczelni reprezentowali: Prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT oraz Prorektor ds. kształcenia – dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT. Uroczystość poprowadził Dziekan naszego Wydziału – dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, który przyjętych na studia kandydatów powitał ciepłymi słowami i zapewnił o słuszności ich wyboru.

Następnie, w krótkiej prezentacji, Prodziekan ds. organizacji i rozwoju, dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT opowiedział o możliwościach i szansach, jakie daje podjęcie studiów na Wydziale Elektrycznym. Zachęcał do pełnego wykorzystania czasu studiów, tak aby pozostał on w pamięci na długie lata. Przybyłych studentów oraz gości powitał również Prorektor ds. studenckich – dr. hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT.

W dalszej części uroczystości, list gratulacyjny Dziekana otrzymała pani Hanna Gałuszka – studentka IV roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, która uzyskała prestiżowe stypendium w piątej edycji programu Nowe Technologie dla Dziewczyn ufundowane przez firmę Intel oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

W najważniejszej części immatrykulacji Prorektor ds. kształcenia wspólnie z Dziekanem wręczyli studentom listy immatrykulacyjne potwierdzające przystąpienie do społeczności akademickiej.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, odbył się krótki wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go dr inż. Paweł Fotowicz z Głównego Urzędu Miar w Warszawie, który przybliżył zagadnienie redefinicji jednostek miar układu SI.

Immatrykulację uświetnił występ zespołu muzycznego studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd.

Zdjęcia: Aurelia Kołodziej