Uroczystość wręczenia stypendium Prezydenta Miasta Szczecin

Czworo studentów oraz czworo doktorantów otrzymało dziś  stypendia Prezydenta Miasta Szczecin dla najlepszych młodych naukowców. 

Z przyjemnością przypominamy, że jedynym studentem ZUT w Szczecinie, wyróżnionym tą nagrodą,  został inż. Paweł Grochocki (I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika).

Więcej informacji na stronach:

 

Serdecznie gratulujemy!