Uruchomienie drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe w ramach programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus+.

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:

 • 25 września – 10 listopada:  nabór wniosków
  A. wyjazdy dydaktyczne – nabór na wydziale – wnioski składane u Pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą
  B. wyjazdy szkoleniowe – nabór centralny – wnioski składane w Sekcji ds. współpracy z zagranicą

 

 • 13 – 24 listopada: ocena wniosków
  A. wyjazdy dydaktyczne – przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana
  B. wyjazdy szkoleniowe – przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Prorektora ds. Kształcenia

 

 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników drugiego naboru ST 2017/2018

 

Informacje o wyjazdach dydaktycznych i szkoleniowych znaleźć można na stronach:

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne.html

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html