Wernisaż wystawy Leokadii Bartoszko pt. Czasoprzestrzenne sieci percepcji

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Okręg Szczeciński Związku Polskich Artystów Fotografików serdecznie zapraszają na wystawę fotografii Leokadii Bartoszko pt. Czasoprzestrzenne sieci percepcji.

Wernisaż odbędzie się 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Galerii Okręgu Szczecińskiego ZPAF na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia 10).

Leokadia Bartoszko uzyskała z wyróżnieniem dyplom w 1967 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, stopień doktora w 1991 roku w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki. Przewód habilitacyjny zakończyła w roku 2000 w ASP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Poza pracą dydaktyczną czynnie uczestniczy w życiu artystycznym, jest także członkiem ZPAF i ZPAP. Bierze udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych na terenie kraju i za granicą oraz w spotkaniach twórczych i plenerach artystycznych.