Wirtualna wycieczka 3D po Audytorium Wydziału Elektrycznego

Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego zyskało nowy wymiar – od niedawna można zwiedzić je wirtualnie dzięki współpracy z duńską firmą Nordic Pro Solutions. Efektem zastosowania unikalnej technologii firmy Matterport jest trójwymiarowy model Audytorium oraz jego otoczenia umożliwiający zapoznanie się z obiektem i oferowanymi możliwościami, a także … ożywienie wspomnień Absolwentów Wydziału Elektrycznego z kilku poprzednich lat.

Kamery Matterport umożliwiają odtworzenie precyzyjnego modelu przestrzeni, a następnie wykorzystanie go dla celów technologii rzeczywistości wirtualnej. Jest to możliwe dzięki skanowaniu przestrzeni 3D bazującemu na połączeniu technologii światła strukturalnego emitowanego w podczerwieni z rejestracją obrazów cyfrowych w paśmie widzialnym. Zestawy obrazów oraz danych dotyczących odległości pozyskane dla określonych pozycji kamery są łączone do postaci interaktywnego modelu trójwymiarowego za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Warto nadmienić, iż technologia ta jest szczególnie bliska niektórym pracownikom Wydziału Elektrycznego, którzy brali aktywny udział w kilku projektach naukowo-badawczych związanych ze skanowaniem 3D bazującym na prążkach strukturalnych w zakresie widzialnym dla potrzeb sterowania maszynami CNC oraz innymi urządzeniami przemysłowymi. Tematyka ta jest również poruszana na niektórych przedmiotach prowadzonych w Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej na kierunku Teleinformatyka, głównie na studiach stacjonarnych II stopnia, na które oczywiście serdecznie zapraszamy.

Wirtualna wycieczka po Audytorium jest dostępna na serwerze Matterport.