Wizyta w Chinach

W dniach 19-28.06.2017 r. dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT – prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej, wraz z przewodniczącym szczecińskiego oddziału PTETiS prof. Ryszardem Sikorą, przebywali z wizytą naukową w Chinach, gdzie wygłosili referaty plenarne na konferencji Far East Forum on Nondestructive Testing & Evaluation (FENDT). Prof. Tomasz Chady wygłosił referat na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w wiroprądowej metodzie badań nieniszczących. Został on także poproszony o wygłoszenie przemówienia w trakcie otwarcia konferencji i wręczenie nagród pierwszego stopnia studentom za najlepsze prace o tematyce badań nieniszczących.  Prof. Ryszard Sikora uzyskał z kolei nagrodę za najlepszy referat zgłoszony na konferencji w roku 2017. Należy wspomnieć, iż obaj profesorowie są członkami komitetu naukowego tej największej w Chinach, corocznej konferencji o tematyce badań nieniszczących.

Po zakończeniu konferencji FENDT’17, obaj profesorowie zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów na temat badań nieniszczących w Beijing Institute of Technology oraz China Special Equipment Inspection and Research Institute, gdzie następnie przeprowadzili rozmowy na temat podjęcia współpracy naukowej.

W wyniku jednej z wcześniejszych wizyt o podobnym charakterze, w bieżącym roku podpisana została umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy ZUT i Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), za której bieżącą realizację ze strony ZUT odpowiedzialny jest dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT. Umowa ta stwarza także możliwości wymiany studentów i pracowników naukowych.