Wręczenie nagrody najlepszemu absolwentowi naszego Wydziału w siedzibie firmy BrightONE

W dniu 31 stycznia 2018 r.  odbyło się uroczyste wręczenie nagrody, ufundowanej przez firmę BrightONE Poland, dla najlepszego absolwenta Wydziału Elektrycznego w roku akademickim 2016/2017. Przypominamy, że został nim mgr inż. Kacper Kruczyński – absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika (ostateczny wynik studiów – 4.88). 

Nagrodę oraz gratulacje przekazali absolwentowi przedstawiciele firmy – Pan Jakub Borowczyk (Managing Director) oraz Pan Mateusz Pomorski (Team Manager), a także Prodziekan ds. Kształcenia.

Przy okazji spotkania, które odbyło się w siedzibie firmy przy ul. Malczewskiego 26 w Szczecinie, delegacja Wydziału Elektrycznego miała okazję zapoznać się z zakresem działalności, sposobem organizacji pracy i nowymi projektami naszego partnera przemysłowego. 

BrightONE Poland jest firmą specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania dla branży Automotive oraz systemów wbudowanych. Posiada duże doświadczenie w takich obszarach jak Customer Experience Management, Social Enterprise, Smart Products Engineering and Embedded Systems, Mobile & Telecom Solutions oraz Information Systems i oprogramowaniu dla sektora Healthcare.