Wydawnictwo jubileuszowe

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wydana została książka zawierająca podsumowanie najważniejszych wydarzeń z jego historii, a także szersze informacje dotyczące kilku ostatnich lat działalności wraz z – tradycyjnym w tego typu wydawnictwach – spisem absolwentów.

 

Po obchodach Jubileuszu, jeszcze do końca czerwca, zainteresowani będą mieli możliwość zakupienia tego wydawnictwa w kluboksięgarni „Kulturka” w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 46/U1 (tel. 511 770 912, www.kulturka.net.pl).
 

Słowo wstępne JM Rektora

Szanowni Państwo,

w roku 1947 rozpoczęła działalność Szkoła Inżynierska w Szczecinie z trzema wydziałami, wśród których był Wydział  Elektryczny. Przez kolejne lata Uczelnia powiększała się i zmieniała swoje oblicze. Od tamtych pamiętnych chwil minęło już 70 lat, a Wydział Elektrycznym mimo upływu czasu i wielu zmianom jakie następowały, jest wierny swojej nazwie i tradycjom akademickim. 

Wydział Elektryczny w Roku Jubileuszowym 70-lecia swojego istnienia jest nowoczesną i bardzo silną jednostką naukowo-dydaktyczną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie. Świadczy o tym jego potencjał naukowy i kadrowy, oceniony bardzo wysoką kategorią A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, świetnie wyposażone laboratoria oraz atrakcyjna oferta dydaktyczna poddawana ciągłej weryfikacji kandydatów i studentów. Wydział Elektryczny, niezmiennie od lat nowocześnie zarządzany, wdrożył wiele rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które zostały zaadaptowane w skali całej Uczelni. Swoją pozycję – w przeszłości i obecnie – zawdzięcza całej swojej społeczności: pracownikom i studentom. Bo zawsze miał szczęście do ludzi z pasją i wizją. 

W maju 2017 roku, najpiękniejszym, najbardziej zielonym i kolorowym z miesięcy w roku, Wydział zaprasza na swoje 70. urodziny. Z radością przyjąłem zaproszenie do udziału w tym Jubileuszu, tym bardziej, że wpisuje się on w obchody 70-lecia tradycji akademickich naszej Uczelni. Z okazji tego pięknego Jubileuszu Władzom Wydziału, Jego pracownikom, absolwentom, studentom oraz doktorantom gratuluję dotychczasowych osiągnięć, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów i awansów.

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

 

Słowo wstępne Dziekana

Szanowni Państwo,
prąd na Wydziale Elektrycznym w Szczecinie płynie już od siedemdziesięciu  lat… 

Niewątpliwie jest on prądem zmiennym, gdyż przez 70 lat swego istnienia Wydział Elektryczny ulegał znacznym przeobrażeniom – od „prądów silnych” i „prądów słabych” do współczesnych zagadnień obejmujących elektrotechnikę, poprzez elektronikę i telekomunikację po automatykę i robotykę oraz teleinformatykę. Zmieniały się budynki i zasilane tym prądem coraz nowocześniejsze laboratoria, uwarunkowania, sposób prowadzenia badań naukowych, metody i techniki kształcenia, a także organizacja Wydziału oraz całej Uczelni. W tak długiej historii Wydziału nieuniknione były także „prądy wirowe” – po wielu latach znów na Wydziale Elektrycznym prowadzimy studia I oraz II stopnia, wróciliśmy również do struktury katedralnej.

Niezmienne,  poza nazwą Wydziału, pozostaje to, iż jego siłą są Ludzie z nim związani i z niego się wywodzący, także ci „zasilający” otoczenie biznesowe i przemysłowe. Ludzie, dzięki którym z dumą i satysfakcją można dziś świętować Jubileusz 70-lecia działalności Wydziału. Pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną zarazem funkcję Dziekana, pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez Wydział dzisiejszej pozycji.

Stoimy dziś w obliczu planowanych znacznych zmian w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, do których Wydział jest jednak dobrze przygotowany. Czas pokaże, czy Wydział będzie „płynął z prądem” przez kolejne lata, jednak można z całą pewnością stwierdzić, iż nadal będzie to prąd zmienny.

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw.