Wydział Elektryczny liderem projektu Interreg South Baltic Programme

Poprawie technologii ponownego wykorzystania osadu ściekowego oraz określeniu ekologicznych możliwości użycia substancji odżywczych w nim zawartych ma służyć projekt „STEP – sludge technological, ecological progres”. Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie, który jest jego liderem, uzyskał na jego realizację unijne dofinansowanie z programu Interreg South Baltic Programme. Wartość trzyletniego projektu to ok. 1 159 655 €.

Partnerami konsorcjum zostali ponadto:

  • Bornholms Energy & Supply, Dania
  • Klaipeda University, Litwa
  • The municipality of Höör /Mittskåne Water, Szwecja
  • Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, Polska

 

W projekcie, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Marcin Hołub, analizie poddane zostaną możliwości technologiczne i rozwiązania dotyczące wstępnego oczyszczania osadów, efektywności energetycznej procesu, plazmowej dezodoryzacji gazów oraz ponownego użycia składników odżywczych (azot, fosfor). Wyniki badań będą udostępnione grupom docelowym, którymi są małe i średnie zakłady uzdatniania wody, gminy i firmy prywatne zajmujące się problemem ponownego wykorzystania osadu, stowarzyszenia oraz sieci skupiające oczyszczalnie ścieków. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone dwie inwestycje pilotażowe:

  • Goleniów – kompostowanie osadu bez uciążliwości zapachowej dla otoczenia z wykorzystaniem plazmowej technologii dezodoryzacji
  • Hoor – instalacja zagospodarowania (fermentacji) osadu pochodzącego od zewnętrznych dostawców (gospodarstwa domowe posiadające własną oczyszczalnię ścieków).

 

W dniu 14 lutego 2018 r.  naszych naukowców odwiedziła Pani Hanna Komorzycka z Radio Szczecin. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie radioszczecin.pl

O projekcie napisano również na portalu inzynieria.com